Koolitused töökohal:

— 27. novembril koolitasime Industri-textil Job OÜ kollektiivi. Rääkisime rahaasjade aruka korraldamise põhitõdedest ning rahaprobleemide vältimisest ja võlgadega toimetulekust. Samuti tutvustasime, milliseid valikuid saavad inimesed alates 2021. aastast oma II pensionisambasse kogunenud raha suhtes teha ning millised on nende valikute plussid ja miinused.
— 13. novembril rääkisime Riigi Tugiteenuste Keskuse töötajatega Zoomis teemal “Kuidas end arukamalt käituma nügida?”
— 16. juunil 2020 koolitasime Tallinna Lennujaama töötajaid. Koolituse teema oli „Kuidas hoida rahaasjad korras ka keerulistel aegadel“.
— 8. ja 28. novembril 2019 koolitasime Tallinna Lennujaama töötajaid. Käsitlesime rahaasjade planeerimise, eelarve koostamise ja eesmärkide seadmise teemat ja rääkisime eesseisvast II pensionisamba reformist ning investeerimisest.
— 25. ja 29. novembril 2019 toimus koolitus HC Betooni töötajatele. Teemade seas oli rahaasjade planeerimine ja eelarve koostamine olukorras, kus sissetuleku suurus on aasta lõikes erinev. Rääkisime ka raha kogumisest, eraisikute laenudest ja ettevõtlusega alustamisest.
— 9. ja 10. novembril 2016 koolitasime raamatukogude töötajaid täiskasvanuõppe ja karjääri planeerimise teemal Rakveres ja Viljandis ETKA Andrase korraldatud seminaril „Õppimisvõimaluste infootsingu toetamine“.

Koolitus — 29. septembril ja 11. oktoobril 2016 rääkisime Eesti Kindlustusseltside Liidus rahatarkusest, rahaasjus käitumist mõjutavatest teguritest ja käitumuslikust kindlustusest. Arutasime kindlustusseltside töötajatega, kuidas nemad saaksid oma töös aidata inimestel ratsionaalsemaid ja pikemas perspektiivis kasulikumaid otsuseid teha.
— 4. aprillil 2016 koolitasime Kaitseväe sotsiaaltöötajaid. Rääkisime psühholoogilistest teguritest, mis meie käitumist rahaasjades mõjutavad, samuti tutvustasime enamlevinud finantsteenuseid ja andsime nõu, kust rahateemade kohta infot leida.
— Märtsis ja septembris 2016 tegime viis koolitust Tallinnas, Tartus ja Jõhvis SA Innove karjäärinõustajatele ja karjääriinfo spetsialistidele. Rääkisime karjääri ja raha seostest, palgatasemetest Eestis, rahaasjade planeerimisest ja säästmisest, samuti laenudest ning maksudest. Koos rahandusministeeriumi ning maksu- ja tolliametiga korraldatud koolitustel osales üle 90 inimese.
— 29. jaanuaril 2015 võõrustasime Eesti ettevõtete personalijuhte, kellega käsitlesime PARE klubis “Kuidas raha enda kasuks tööle panna?” rahatarkuse teemasid. Arutasime ka selle üle, kas tööandja peaks oma töötajaid rahateemadel harima ning personalijuhtide hinnang oli üksmeelne: “jah”.
— 2. detsembril 2014 tegime Lääne-Tallinna Keskhaigla õdedele koolituse "Oskusliku majandaja ABC".

Koolitused täiskasvanud õppijatele:

— 3. novembril 2018 toimus Eesti Panga muuseumis perepäev, kus korraldasime töötoa teemal „Psühholoogilised võtted, millega mõjutatakse inimeste rahakasutamist“. Rääkisime, kuidas inimesed saaksid oma rahakasutust paremini kontrollida ja milliseid psühholoogilisi katseid on ses vallas tehtud.
— 7. novembril 2017 tegime ingliskeelse koolituse „Planning your financial well-being“ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengitele.
— 31. mail 2017 koolitasime Naisinvestorite klubi liikmeid teemal „Kuidas seada edukalt finantseesmärke?“.
— Alates 2016. aasta oktoobrist on Projektieksperdi vahendusel võimalik osaleda kahepäevasel koolitusel „Ettevõtlikkus isiklike rahaasjade korraldamisel“. See annab ülevaate rahaasjus arukat käitumist takistavatest psühholoogilistest teguritest, aitab õppida neid ületama ja isiklikke rahaasju arukalt korraldama. Koolituse eesmärk on aidata osalejal jõuda finantsiliselt parema eluni.
— 2015. aasta kevadel toimus meie eestvedamisel Tallinki reisilaevadel Star ja Superstar infotundide sari "Kuidas oma raha enda kasuks tööle panna?“. Nelja kuu jooksul toimus 17 infotundi kuuel erineval teemal:
- Raha ja psühholoogia. Miks me vahel rahaasjus endale kahjulikke otsuseid teeme?
- Rahaasjad korda! Nipid rahaliste eesmärkide saavutamiseks ja raha kasvatamiseks.
- Investeerimise ABC. Kuidas oma raha teenima panna?
- Laenude ABC. Olulisemad nüansid laenu võtmisel ja andmisel.
- Lapsed ja raha. Kuidas lastele rahakasutust õpetada ja ise laste tulevikuks investeerida?
- Aktsiate ABC. Esimesed sammud aktsiate ostmisel - kuidas ja mida?
Infotunnid viis läbi MTÜ Rahatarkus ning korraldamist rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.
— 12. novembril 2015 tegime Orissaare elanikele koolituse "Oskusliku majandaja ABC". Rääkisime rahaasjade korraldamisest ja vahetasime mõtteid lastele rahaga ümber käimise õpetamisest.

Koolitused õpilastele ja lapsevanematele:

— 6. mail 2020 koolitasime Tartu Kutsehariduskeskuse õppureid. Rääkisime käitumispsühholoogiast ja põhjustest, mis meid rahaasjades endale kahjulikke otsuseid „sunnib“ tegema. Teemade seas oli ka rahaasjade planeerimine, eesmärkide seadmine, kulude ja tulude jälgimine ning võimalused raha kõrvale panemiseks.
— 16. märtsil 2016 tegime Eesti Pangaliidu korraldatava rahatarkuse nädala raames koolituse Nõmme Gümnaasiumi lapsevanematele. Rääkisime, kuidas valmistada noort ette iseseisvaks eluks rahaasjades ja milline peaks selles olema lapsevanema roll.
— 14. novembril 2014 õpetasime Tarbijate Kaitse Ühendus Ugandi kutsel Tartu Descartes’i kooli õpilaskonverentsile „Rahatarkus“ erinevate koolide 9. klasside õpilastele rahaasjade korraldamise, pangateenuste valimises ja laenude ABC-d.

Õpetajakoolitus:

— 21. oktoobril 2019 rääkisime Eesti Panga muuseumis majandusõpetajate seminaril finantskirjaoskuse õpetamisest Eesti üldhariduskoolides ja tutvustasime uusi videod ettevõtlikkuse ja finantskirjaoskuse õpetamiseks.
— 2. detsembril 2015 rääkisime Õpetajate Majas Tallinna ja Harjumaa eesti keele ja kirjanduse õpetajatega finantskirjaoskusest. Rahandusministeeriumi toetusel toimunud koolitusel leidsime viise eesti keele ja kirjanduse tunnis finantshariduse andmiseks.
— 18. märtsil 2015 rääkisime Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liikmetele rahatarkusest, uuringutest ja käitumise mõjutamisest käitumisökonoomika teadmiste abil.

Koolitused väärikatele:

— 12. aprillil 2016 rääkisime Keila Väärikate ülikoolis rahatarkuse olemusest ning seda mõjutavatest teguritest.
— 2. oktoobril 2015 rääkisime Tartu Väärikate ülikoolis rahatarkusest ja rahaasjus käitumise mõjutamisest.

Konverentside ettekanded:

— 19. novembril 2019 esinesime Vilniuses Leedu Swedbanki Teabekeskuse juubelikonverentsil ettekandega "Behavioural insights vs financial education?".

Koolitus — 14. novembril 2019 tegime Tallinnas seminaril “Baltic Financial Literacy Seminar” osalejaile kaks ettekannet, esmalt analüüsisime värskete andmete põhjal finantskirjaoskust Eestis, seejärel kõnelesime käitumusliku vaate rakendamisest rahalise heaolu parandamisel.
— 23. oktoobril 2019 osalesime panellistina Riigikogu kunstisaalis Arenguseire Keskuse korraldatud seminaril „Tuleviku eakate rahaline heaolu“.
— 10. augustil arutlesime Paides Arvamusfestivalil Arenguseire Keskuse juhitud diskussioonil "Minu pensionipõlve rahaline heaolu – stsenaariumid ja tegelikkus".
— 26. aprillil tegime Tartus Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverentsil Eesti tuleviku keskkonnad ettekande "Kaasaegse keskkonna ahvatlused ja rahaline heaolu".
— 16. aprillil 2019 viisime Riyadhis Saudi Araabia Keskpangas läbi töötoa "Behavioural insights applied to financial behaviours".
— 5. oktoobril 2018 olime panellist Moskvas OECD ja Vene rahandusministeeriumi korraldatavas ümarlauas „Financial Education in the Commonwealth of Independent States“ ja tegime ettekande "Presentation of the final results of the regional survey of financial literacy".
— 10. augustil 2018 osalesime panellistina sessioonis >“Who is richest – Jaan, Janis or Justas? The financial portrait of the Baltics”.

Arvamusfestival - 20. septembril 2017 esinesime Minskis OECD konverentsil “Financial Education in the Commonwealth of Independent States” ettekandega "Current status of the Estonian National Strategy for Financial Education".
— 28. aprillil 2017 andsime Riias toimunud konverentsil “Financial Literacy Issues in the Baltic States” ülevaate Eesti elanike finantskirjaoskuse tasemest ja selle võrdlusest naaberriikidega. Reisikulud kattis rahandusministeerium.
— 4. novembril 2016 tegime ettekande Eesti Koostöö Kogu kutsel Tallinnas toimunud konverentsil „Pension 2050“, selle teemaks oli “Teame, et peaks, aga ei kogu pensioniks raha. Miks?”.
— 12. novembril 2015 rääkisime Leedu keskpanga kutsel käitumuslikust rahandusest Vilniuses toimunud konverentsil "The Baltic Sea Region Forum on Financial Education: Challenges and Future Possibilities”.
— 27. novembril 2014 jagasime Majandusarvestuse Õpetajate Kogu aastakonverentsil mõtteid rahatarkuse õpetamisest kõrgkoolides.

Palun võtke meiega ühendust konkreetse pakkumise saamiseks!

Iga koolituse või töötoa lõplik teemadering ja hind kujuneb vastavalt tellija soovidele ja osalejate arvule.