Rahatarkus?

„Rahatarkus“ on ilus eestikeelne vaste sõnale „finantskirjaoskus“. See tähendab teadmisi ja oskusi, mille abil oma isiklikes või pere rahaasjades tarku valikuid teha.

Vahel öeldakse mõne inimese kohta, et ta oskab rahaga ümber käia. Teise kohta nenditakse, et raha armastab teda. Mis neid kahte ühendab? Hea finantskirjaoskus ehk rahatarkus! See tähendab, et inimene korraldab teadlikult oma rahaasju ja mõistab, et oma hea finantsilise käekäigu eest saab vastutada üks inimene – tema ise.

Leonore Riitsalu ettekanne

Mida hea finantskirjaoskusega inimene teeb? Oskab planeerida oma rahaasju nii igapäevasel majandamisel kui ka pikemas perspektiivis. Seab endale rahaasjades eesmärke ja oskab nende saavutamiseks võimalusi leida. Hangib objektiivset infot arukate otsuste tegemiseks või probleemide lahendamiseks. Ei ela üle oma võimete. Tuleb ootamatu väljamineku või sissetulekute vähenemisega toime, sest tal on mustadeks päevadeks varuraha kõrvale pandud.

Kuidas kõike seda saavutada? Õppides, sest rahaga ümber käimist on võimalik õppida – täpselt nagu võõrkeeli või söögitegemist.

Korras rahaasjad annavad südamerahu ja suurema valikuvabaduse!