Tarbijahariduse projekt „Kolm sammu rahalise heaoluni“

Kolm sammu

2020. aasta maikuus alustasime Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tellimusel tarbijahariduse projekti „Kolm sammu rahalise heaoluni“. Projekti eesmärk on jagada inimestele infot oma rahaasjade aruka korraldamise olulisusest, eriti majanduslikult keerulistel aegadel, ja anda infot tarbimislaenude tingimuste ning võlgadesse sattumise vältimise kohta. Projekti käigus luuakse taskuhäälingute ja artiklite sari nii eesti kui ka vene keeles. Taskuhäälinguid saad eesti keeles kuulata siit ja vene keeles siit.

Samuti anname välja Rahaasjade märkmiku. Neid hakkavad tasuta jagama võlanõustajad, sotsiaaltöötajad, kohtutäiturid, Sotsiaalkindlustusameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti töötajad. Märkmiku elektroonilise eestikeelse versiooni saad alla laadida siit (PDF) ja venekeelse siit (PDF).Uuring enesekontrolli ja tulevikule orienteerituse seost rahalise heaoluga

TFI INITIATIVE logo

Koostöös Tilburgi ülikooli professori Fred van Raaij´ga uurisime enesekontrolli ja tulevikule orienteerituse seost rahalise heaoluga Euroopas, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides. Uurimisprojekti toetas ja rahastas liikumine Think Forward Initiative.

16 riigis tehtud säästmiskäitumise uuringusse ING International Survey on Savings lisati meie palvel küsimused, mis hindavad rahaasjade korraldamisega seotud stressi ja oodatud rahalise kindlustatuse taset tulevikus, enesekontrolli ja tulevikule orienteeritust. 2020. aasta oktoobris avaldati meie analüüsi tulemused. Loe lähemalt siit.

Teadlike valikute tegemise audiovisuaalne õppematerjal

Euroopa Sotsiaalfond logo

Koostöös Tallinna 32. Keskkooliga lõime uue interaktiivse õppematerjali Eluotsused.

Projekti käigus tegid MTÜ Rahatarkus, Tallinna 32. Keskkooli õpilased ja õpetajad koostööd ettevõtlikusõppe praktilisemaks muutmise õppevahendi loomiseks. Õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamiseks kaasati õpilasi endid olulisemate karjääri- ja rahaasjade valikute selgitamiseks eakaaslastele nende väärtustest ja arusaamadest lähtudes. Lühikestes videoklippides räägivad sihtgrupiks olevate õpilastega samaealised noored erinevatest karjääri-, haridustee ja rahaasjade valikutest. Iga klipi lõpus saab vaataja teha mõne valiku (näiteks: hakkan ettevõtjaks). Vaataja vajutab oma valikut kirjeldaval nupul, seejärel avaneb tema valiku plusse ja miinuseid selgitav uus video. Selle video lõpus on vaja teha järgmine valik, avaneb järgmist valikut selgitav video jne. See tähendab, et kõik videod on programmeeritud omavahel seotuks. Kui klippe kasutada koolitunnis, on võimalik käia kõik valdkonnad ühe tunni raames korraga läbi, aga ka neid väiksemate osadena vaadata. Õpetajatele lõime põhjalikud juhendmaterjalid ning need on koos õppematerjaliga kõigile Eesti koolidele tasuta kättesaadavad.

Projekti rahastas Sihtasutus Innove Euroopa Liidu Struktuuritoetuste meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” raames. Projekti elluviimine algas 4. märtsil 2019 ja lõppes 27. märtsil 2020.

EUFin: innovaatilised rahatarkuse õppematerjalid üle Euroopa

EUFin logo

MTÜ Rahatarkus on partnerina kaasatud rahvusvahelisse kolmeaastasesse projekti "EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe". Selle elluviimist rahastab Euroopa Komisjoni meetme Erasmus+ voor Key Action 2 Strategic Partnerships for Higher Education raames. Meetme rakendusüksus on Belgias tegutsev Epos. Projektis osaleb viis riiki ning selle elluviimine algas 2018. aasta septembris ja lõpeb augustis 2021. Projekti kogumaksumus on 442 585 eurot.

Projekti on kaasatud ülikoolid, üldhariduskoolid ja rahatarkuse parandamisega tegelevad asutused Eestist, Belgiast, Hollandist, Itaaliast ja Slovakkiast. Projeki juhtpartner on ülikool KU Leuven, Eestit esindavad EBS, Tallinna Reaalkool ja MTÜ Rahatarkus. Projekti käigus kaardistatakse igas riigis olemasolevad finantshariduse õppematerjalid ning tehakse finantskirjaoskuse võrdlusuuring viie riigi õpilaste ja õpetajate seas. Tulemuste põhjal luuakse uus rahatarkuse moodul nii üldhariduskoolidele kui ka ülikoolidele. Mõlema mooduli õppematerjale testitakse ja vajadusel täiendatakse enne veebilehel Knowledge Portal kõigile tasuta kättesaadavaks muutmist ja teavitusürituste korraldamist. Meie peamine roll on oma kogemuste jagamine, projektipartnerite toetamine ja valminud õppematerjalide info levitamine Eestis.