Koostame info- ja õppematerjale koolidele, õpetajate koolitamiseks, täiskasvanud õppijatele, karjäärinõustajatele, sotsiaaltöötajatele ja teiste erialade spetsialistidele.

Teemadering võib sisaldada rahaasjade- ja karjääri planeerimise nõuandeid, finantsteenuste valimise juhiseid, ülevaadet käitumuslikest tegureist ja arukast tarbimisest. Loome vastavalt õppematerjali kasutajate eluetapist ja vajadustest lähtuvaid ülesandeid ja töölehti nii paberkandjal kui interaktiivses vormis.

Võtke meiega ühendust!

Õppematerjalide koostamise hind sõltub selle mahust ja vormist. Palun võtke meiega ühendust pakkumise saamiseks! Meie kontaktid leiate siit.

Õppematerjal

Näiteid koostatud õppematerjalidest

— SA Innove ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel lõime koos Tallinna 32. Keskkooli õpilaste ja õpetajatega audiovisuaalse õppematerjali Eluotsused.
— Junior Achievement Eesti tellimusel kirjutasime gümnaasiumi majandusõpikusse peatüki “Arukas tarbimine ja rahaga ümberkäimine”.
— Rahandusministeeriumi tellimusel koostasime sihtasutuse Innove töö- ja õppimisvõimalusi tutvustava veebilehe rajaleidja.ee jaoks eraisiku rahaasjade korraldamist selgitava materjali. Sellest leiab infot rahaasjade planeerimise ja karjääri ning raha kohta, samuti raha kogumise, investeerimise, pensionide ning laenude teemal.