Meist

MTÜ Rahatarkus asutasid Heli Lehtsaar-Karma ja Leonore Riitsalu. Nad on ka MTÜ juhatuse liikmed.

MTÜ Rahatarkus eesmärk on aidata parandada Eesti inimeste oskusi oma rahaasju korraldada, et nii igapäevasel majandamisel kui ka pikemas perspektiivis edukalt hakkama saada. MTÜ Rahatarkus ei sõltu oma tegevuses ühestki organisatsioonist ega esinda ühegi finantssektori ettevõtte huve, küll aga konsulteerime rahandusministeeriumi riikliku finantskirjaoskuse programmi rakendamisel.

Koolituse maht, hind, õppekava ja õpiväljundid lepitakse tellijaga kokku individuaalselt. Samuti lepitakse tellijaga kokku toetava õpikeskkonna loomiseks sobivad ruumid, tehnika ja töövahendid. Sotsiaalse ja psühholoogilise õpikeskkonna kujundamiseks on koolitajatel olemas vajalik väljaõpe ja kogemus. Koolitajad täiendavad end pidevalt. Meie õppekavad vastavad täienduskoolituse standardi nõuetele.

Heli Lehtsaar-Karma Heli Lehtsaar-Karma on rahatarkuse teemadega tegelenud alates 2010. aastast. Ta on töötanud finantsinspektsioonis, kus tema töö oli rahateemadel praktiliste nõuannete jagamine tarbijaveebi minuraha.ee ning meedia vahendusel. Heli on koolitanud Tallinna Lennujaama, Smarteni, G4S-i, Eesti Posti, Innove jpt organisatsioonide töötajaid ning üldhariduskoolide 6.–12. klasside õpilasi ja nende õpetajaid. Ta on koostanud töö- ja õppimisvõimalusi tutvustava veebilehe www.rajaleidja.ee rubriigi "Rahaasjad", kust leiab infot rahaasjade planeerimise, karjääri ja raha seose, samuti raha kogumise, investeerimise, pensionide ning laenude kohta. Helil on magistrikraad sotsiaalteaduses ja ta on läbinud tarbijate finantsnõustamise koolituse.Leonore Riitsalu Leonore Riitsalu on tegelenud rahatarkuse uurimise ja arendamisega üle kümne aasta. Finantsinspektsioonis algatas ja vedas ta avaliku- ja erasektori koostööprojekte, sealhulgas riikliku finantskirjaoskuse edendamise programmi loomist ja rakendamist, ning esindas Eestit OECD rahvusvahelises finantshariduse võrgustikus. Leonorel on doktorikraad juhtimisteaduses, doktoritöös „Raamatud ja otsustamiskalded isiklike rahaasjade korraldamisel” uuris ta, miks inimesed ratsionaalsetest valikutest kõrvale kipuvad kalduma ning kuidas neid finantshariduse abil arukamas suunas käituma nügida. Ta on läbinud Tartu Ülikooli täiendkoolituse „Õppimise ja õpetamise meetodid kõrgkoolis“. Leonore käimasolevad uurimisprojektid keskenduvad rahalise heaolu ja seda mõjutavate tegurite uurimisele. Lisaks on ta Estonian Business School´i ja Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi külalislektor. Konsultandina on ta nõustanud muuhulgas OECD-d, Arenguseire Keskust ja Saudi Araabia keskpanka.

MTÜ Rahatarkus

Põllu 47-4
11620 Tallinn
Registrikood: 80371383

Kui soovite infot koolituste kohta, võtke palun ühendust Heli Lehtsaar-Karmaga.
E-post: heli@lihtsaltrahast.ee
Mobiil: 511 5530

Kui soovite infot konsultatsiooni ja koostööprojektide kohta, võtke palun ühendust Leonore Riitsaluga.
E-post: leonore@lihtsaltrahast.ee

MTÜ Rahatarkus põhikiri (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2014. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2015. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2016. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2017. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2018. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2019. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2020. majandusaasta aruanne (.PDF)